Η Σκιώδης Οικονομία (Παραοικονομία) στην Ελλάδα

Η Πράξη «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Η Σκιώδης οικονομία (Παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις» με κωδικό MIS 380420» είναι μια από τις 5 προτάσεις που αρίστευσαν μεταξύ των 1200 που υποβλήθηκαν και μεταξύ των 200 και πλέον που προκρίθηκαν.

Πηγή: http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=84033

Η πρόταση διακρίθηκε και επαινέθηκε από τους διεθνείς αξιολογητές για την καινοτομικότητά, την κρισιμότητα της θεματικής που αντιμετωπίζει και την άριστη σύνθεση της επιστημονικής της ομάδας.

Πηγή: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/10/OI_KALYTERES_BATHMOLOGIES_STON_THALH.xls

όπως και http://www.edulll.gr/?p=14149

Leave a Reply